تبیین وضعیت مطلوب زنان با توجه به ارزش های اسلامی و شناخت وضعیت موجود زنان در زمینه­های گوناگون و ارائه راهکارهای اصولی و عملی در جهت رفع موانع و تنگناها و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ارتقاء جایگاه زن در جامعه و همچنین بررسی مسایل خاص زنان افغانستان.

کل بازدیدکنندگان:18815| بازدید امروز:6 |بازدید کننده آنلاین:1 جستجوی پیشرفته اخبار