افغانستان: کابل، کارته سه، پل سرخ، مدرسه علمیه رسالت

ولایت دایکندی: مرکز ولسوالی کیتی، شهرستان کیسو، کتابخانه عمومی بشارت، جواد نجاتی

ایران: خیابان انقلاب، گلزار شهدا، جنب مجتمع امام خمینی(ره) مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

کدپستی: 945636- 37158  /  تلفن: 5- 00982537747181 دور نویس: 00982537208978

نشانی الکترونیکی: boshramag88@gmail.com

کل بازدیدکنندگان:18829| بازدید امروز:20 |بازدید کننده آنلاین:1 جستجوی پیشرفته اخبار